Olimpiada wiedzy o ZUS

W dniu 16 marca 2018 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbył sie wojewódzki etap olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Olimpiada była realizowana  w ramach projektu edukacyjnego Lekcje z ZUS w którym uczestniczyła nasza szkoła. Głównym jej celem było kształtowanie świadomości młodego pokolenia na temat obowiązującego dziś systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązków uczestników tego systemu a także świadczeń  przysługujących ubezpieczonym.

W olimpiadzie wzięło udział 60 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego, wyłonionych podczas etapu I z grupy 1700 osób. Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Marzena Olejarz kl. IV TH, Mateusz Ryczek kl. II TH, oraz Norbert Ratusiński kl. II TH. Po ocenie testu składającego sie z 25 pytań wielokrotnego wyboru komisja wyłoniła  zwycięzców, biorąc za główne kryterium czas w jakim udzielono odpowiedzi na pytania, gdyż wiele zespołów uzyskało taką samą maksymalna liczbę punktów. Świadczy to o wysokim i wyrównanym poziomie wiedzy wśród uczniów. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, drobnymi nagrodami a dodatkową niespodzianką było spotkanie ze znanym, rzeszowskim fotografem, który podzielił sie swoja wiedzą na temat sztuki i zasad robienia dobrych zdjęć. Wywiadu na temat przygotowań do olimpiady udzielił dla radia Rzeszów nasz uczeń Norbert Ratusiński. Opiekę merytoryczną nad młodzieżą sprawowała pani Agnieszka Dragan. Naszym uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły.