Spotkanie profilaktyczne z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mielcu

     11.04.2018 w Zespole Szkół odbyło się coroczne spotkanie profilaktyczne z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mielcu – panią st.sierż. Magdaleną Skulimowską oraz panią st. sierż. Eweliną Ziemba – pracującymi w Zespole Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii przy KPP.  

     Spotkanie to było prewencyjnym działaniem, w myśl „lepiej zapobiegać..”, i miało na celu uświadomienie wchodzącej w dorosłość młodzieży klas I i II konsekwencji prawnych nieprzemyślanych zachowań, eksperymentowania z używkami oraz działania na szkodę drugiej osoby (mobbing, cyberprzemoc). Funkcjonariuszki przybliżyły młodzieży aspekty prawne i moralne, wyjaśniły jakie działania i postawy mogą zostać uznane za przejaw demoralizacji, kiedy i za jakie wykroczenia można zostać ukaranym i w jaki sposób.

     Serdecznie dziękujemy paniom policjantkom za obecność i współpracę.