Kampania BohaterON – włącz historię!

W Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim włączył się do tegorocznej edycji kampanii BohaterON – włącz historię! Akcja, ma na celu uhonorowanie Powstańców Warszawskich, włączenie ich historii do społecznej świadomości oraz budowanie mostu między pokoleniami. Biorąc udział w projekcie uczniowie mają szansę edukacji opartej na historiach Powstańców, wzmacniają poczucie tożsamości narodowej, kształtują postawy patriotyczne oraz budują wrażliwość społeczną. Uczniowie naszej szkoły, aby podziękować ludziom walczącym
o wolną Polskę wysłali do wybranych przez siebie Powstańców kartki w wersji elektronicznej. Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Dlatego ludzie w nim walczący zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek!