ZMIEŃ SZKOŁĘ – IDŹ NA WYBORY!

Pod takim hasłem 28 września 2018 roku w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Zostały one zorganizowane w ramach akcji „Młodzi Głosują”. Dzień głosowania był prawdziwym świętem demokracji. Uczniowie na holu, który przeobraził się w tym dniu w prawdziwy lokal wyborczy mogli oddać głos na swoich kandydatów do Samorządu Uczniowskiego i poczuć się jak pełnoletni obywatele biorący udział w demokratycznych wyborach. Dzień głosowania (podczas, którego obowiązywała cisza wyborcza) poprzedziła barwna kampania wyborcza. Wszyscy kandydaci, aby zachęcić swoich kolegów i koleżanki do oddania głosów na siebie przygotowali plakaty wyborcze wraz z programem. Wybory odbyły się zgodnie z demokratycznymi zasadami zapisanymi w Ordynacji Wyborczej, wszyscy uczniowie mieli czynne i bierne prawo wyborcze. Uczniowie i uczennice znali kandydatów i ich programy. Głosowanie trwało od godziny 900-1200. Nad bezpieczeństwem głosujących i prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Wojciech Masłyk i Mateusz Ryczek. Frekwencja wyniosła 78%. Teraz cała społeczność szkolna czeka na działania nowo wybranej Rady Samorządu Uczniowskiego. Liczymy, że obietnice zostaną spełnioneJ oraz życzymy powodzenia.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim:

Przewodniczący: Łukasz Kujawski

Zastępca: Weronika Świątek

Sekretarz: Klaudia Kieraś