DZIEŃ PROFILAKTYKI W SZKOLE

DZIEŃ PROFILAKTYKI W SZKOLE

W dniu 5 listopada 2018 roku w naszej szkole odbył się Dzień Profilaktyki zrealizowany przez Małopolski Ośrodek Edukacji Profilaktycznej. Młodzież uczestniczyła w spotkaniu, którego głównym tematem była profilaktyka uzależnień od dopalaczy, alkoholu, papierosów  i narkotyków. Celem spotkania było określenie przyczyn sięgania po środki psychoaktywne, wskazanie negatywnych skutków używania tego typu substancji. Działania profilaktyczne
i edukacyjne dla młodzieży są niezwykle istotne, mają na celu uświadomienie młodym ludziom ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych, jak również uczenie asertywności w przypadku presji ze strony otoczenia.