Ogólnopolski próbny egzamin zawodowy

Młodzież klasy II Technikum i klasy III Technikum w zawodzie technik informatyk i technik handlowiec w dniach 27 i 28 listopada wzięła udział w Ogólnopolskim próbnym egzaminie zawodowym. Uczniowie sprawdzali swoje umiejętności w dwóch kwalifikacjach: A.22 i E.14.

Ogólnopolski Próbny Egzamin Zawodowy powstał z myślą o uczniach, którzy przygotowują się do egzaminów CKE potwierdzających kwalifikacje w swoim zawodzie. W związku z tym, że wszystkie zadania egzaminu próbnego opracowywane są w standardzie wymagań egzaminacyjnych CKE, ma on stać się dla uczniów „przetarciem szklaków” i zaprawą przed egzaminem właściwym, a dla nauczycieli formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji.

Wyniki egzaminu potwierdzają, że jeszcze sporo pracy przed uczniami, życzymy im więc wytrwałości i cierpliwości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.