#Działajmyrazem czyli Dzień Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół

5 luty to Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) po raz pierwszy obchodzony w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim w ramach akcji uczniowie klasy I Technikum wraz z wychowawcą brali udział w warsztatach dotyczących tematyki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, hejtu i przemocy w sieci a także uzależnień od urządzeń i gier. Początkowo DBI obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Organizatorem i koordynatorem akcji w Zespole Szkół jest Tomasz Krukowski, nauczyciel przedmiotów zawodowych.