WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

Od wielu lat Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim uczestniczy w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi Głosują”. Celem akcji jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym i zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. Program daje także młodym ludziom możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej. Już 20 maja w naszej szkole zostaną przeprowadzone młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego, z prawdziwymi kartami, urną
i komisją wyborczą. Ale zanim to nastąpi, uczniowie klasy: III ZSZ, I Technikum,  III Technikum i I Szkoły Branżowej będą mieli okazję uczestniczyć w lekcjach o wyborach i Parlamencie Europejskim. Zostały one przeprowadzone 8 maja przez szkolnych koordynatorów: Klaudię Kieraś, Norberta Ratusińskiego
i Szymona Osorę. Dzięki tym lekcjom uczniowie mogli zdobyć wiedzę o Parlamencie Europejskim, wyborach, ordynacji wyborczej. A dzięki wyborom zorganizowanym w szkole, będą mieć możliwość w praktyce poznać zasady i znaczenie wyborów oraz podjąć aktywność obywatelską. Mamy nadzieję,  że w przyszłości będzie to miało wpływ na zwiększenie frekwencji wyborczej.