Spotkanie z przedstawicielami policji

W dniu 12 września 2019 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Radomyślu Wielkim.

Spotkanie miało charakter profilaktyczny i zostało skierowane  do wszystkich uczniów Zespołu Szkół. Młodzież pozyskała wiedzę na temat ich odpowiedzialności wobec prawa, a także konsekwencji wynikających z łamania przepisów. Celem spotkania było przede wszystkim uświadomienie młodzieży zasad bezpiecznego poruszania się po drodze.
W związku z tym, że budynek szkoły znajduje się przy ruchliwej drodze wojewódzkiej, policjanci zwrócili szczególną uwagę na bezpieczne przechodzenie przez jezdnię tylko w wyznaczonych miejscach oraz zalecili szczególną ostrożność.

Poruszony został również temat zachowań młodzieży związanych z demoralizacją (palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie  wulgaryzmów, wagarowanie, łamanie zasad bezpieczeństwa na drodze itp.) oraz ich konsekwencji karnych.

Celem spotkania było także zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń internetowych oraz ograniczenie ryzykownych zachowań podczas korzystania z Internetu.

Nasi goście przestrzegali przed ryzykownymi zachowaniami w sieci, takimi jak nękanie, straszenie, obrażanie, rozsyłanie wulgarnych tekstów, rejestrowanie, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających materiałów, podszywanie się pod inną osobę, pochopne udostępnianie w Internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów.

Podczas spotkania funkcjonariusze przypomnieli także, że w sieci nigdy nie jesteśmy anonimowi, a każde użycie komputera zostawia ślady.

Mamy nadzieję, że po spotkaniu uczniowie będą z rozwagą korzystać z przejść dla pieszych,  z Internetu, co uchroni ich przed niebezpieczeństwami i pozwoli uniknąć wielu błędów.