Spotkanie z rodzicami

Ważnym wydarzeniem tuż po rozpoczęciu roku szkolnego jest pierwsze spotkanie z rodzicami, czyli wywiadówka organizacyjna. W naszej szkole zebranie odbyło się w dniu 19 września. Wyjątkowo licznie obecni rodzice zostali powitani przez panią Dyrektor, która swoje słowa skierowała w pierwszej kolejności do rodziców uczniów klas pierwszych. Podziękowała im za zaufanie i przychylność w procesie rekrutacji. Do wszystkich rodziców skierowała słowa zachęty do współpracy, zwłaszcza w radach rodziców – klasowych i szkolnych. Wyraziła też nadzieję, na dobre wzajemne relacje na linii rodzice – szkoła. W spotkaniu uczestniczyli także funkcjonariusze Policji, którzy przeprowadzili dla rodziców pogadankę profilaktyczną. Poruszyli kwestie uzależnień, a w szczególności zapobiegania uzależnieniom. Uświadomili także rodzicom, jak dużo zagrożeń wynika z nieumiejętnego korzystania z Internetu. Po zebraniu ogólnym rodzice spotkali się z wychowawcami poszczególnych klas, poznali najważniejsze dokumenty szkoły oraz terminy dotyczące organizacji pracy szkoły w pierwszym semestrze.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim rodzicom za spotkanie.