Maturalny maraton

Uczniowie klasy IV technikum zmagają się z próbnymi egzaminami maturalnymi. Nasza młodzież, podobnie jak wielu ich rówieśników w całej Polsce, bierze udział w Ogólnopolskiej akcji „Matura z Operonem”. Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem to akcja, w ramach której przeprowadzany jest próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Arkusze egzaminacyjne z 10 przedmiotów są opracowywane przez doświadczonych egzaminatorów, dzięki czemu umożliwiają rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do realiów prawdziwego egzaminu dojrzałości. Próbny egzamin organizowany jest od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego 70% uczniów z klas maturalnych. Tegoroczny próbny egzamin został objęty honorowym patronatem Rady Języka Polskiego.

Uczniowie naszej szkoły próbują swoich sił na egzaminie z języka polskiego, matematyki, języka obcego a także w wybranych przez siebie przedmiotach rozszerzonych. Próbny egzamin jest doskonałym sposobem sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności. Młodzież ma także możliwość sprawdzić, które partie materiału wymagają jeszcze powtórzenia przed matura majową. Zadania maturalne sprawdzane są przez nauczycieli Zespołu Szkół, którzy są egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, maja więc duże doświadczenie w ocenie prac egzaminacyjnych.

Wszystkim uczniom klasy IV Technikum życzymy wytrwałości w zmaganiach z arkuszami maturalnych.