KONKURS XXX OLIMPIADA TEOLOGI KATOLICKIEJ ,, DUMNI Z EWANGELII I Z POLSKI ‘’

Dnia 4 grudnia, w naszej szkole, odbył się konkurs wiedzy religijnej w ramach ogólnopolskiego konkursu XXX-tej Olimpiady Teologii Katolickiej. W etapie szkolnym, udział w konkursie wzięło 11 uczniów. Uczestnicy konkursu, który został zatytułowany „Dumni z Ewangelii i z Polski”, musieli zapoznać się z wybranymi fragmentami Pisma Świętego, a także z przemówieniami papieża św. Jana Pawła II oraz wystąpieniami prezydenta Polski na temat Ojczyzny.