Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego 2020

W minionym tygodniu w naszej szkole odbył się etap szkolny XIII Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem głównym jest Oddział Mielec/Tarnobrzeg Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs organizowany jest pod patronatem Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczący się języka niemieckiego tak w szkole jak i poza nią.

Etap szkolny miał formę testu pisemnego na wzór matury, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania języka uczniów klas drugich. Zawierał on zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, zastosowanie środków językowych oraz umiejętność pisania tekstu użytkowego, którego temat dotyczył wymiany uczniowskiej ze szkołą niemiecką.
W etapie szkolnym wzięło udział 14 uczniów klasy II technikum. Najlepiej z testem poradzili sobie: Cymbor Mateusz, Łapa Gabriela, Kokoszka Dominika, i to właśnie te trzy osoby będą reprezentować Zespół Szkół w etapie powiatowym. Uczniom klasy drugiej dziękujemy za udział, zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia.