Sprawozdanie z konkursu o prawie wyborczym „Wybieram Wybory”

Dnia 25 lutego w naszej szkole odbył się etap szkolny konkursu o prawie wyborczym „Wybieram Wybory”, do którego przystąpiły trzy uczennice: Paulina Dyjak, Karolina Litwin i Patrycja Zawada. Zmierzyły się one z zestawem pytań jednokrotnego wyboru. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał delegat Krajowego Biura Wyborczego z Tarnobrzega. Ogłoszenie wyników w połowie marca.