WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW!

Każdy uczeń ma obowiązek zapoznać się z zamieszczonymi materiałami do nauki, odnaleźć zagadnienia dla swojej klasy (z różnych przedmiotów) i wykonać zadania zgodnie z poleceniami nauczycieli. Po powrocie do szkoły nauczyciele sprawdzą wykonanie zadań, wytłumaczą trudniejsze kwestie i ocenią efekty Waszej pracy.
Miłej nauki!