ZDALNE NAUCZANIE – INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – oraz działaniom Ministra Edukacji Narodowej, nauczyciele Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim będą realizować z młodzieżą szkoły zdalne nauczanie.

Od dnia zawieszenia lekcji nauczyciele, przy pomocy różnego rodzaju platform internetowych, komunikatorów, platform społecznościowych i telefonicznie, prowadzą różnego rodzaju zdalne nauczanie.

Każdy uczeń został przez swojego wychowawcę poinformowany, co ma samodzielnie przygotować, gdzie szukać informacji lub w jaki sposób wysłać do nauczyciela indywidualnie opracowane materiały.

Wszyscy rodzice mogą kontaktować się z wychowawcami klas poprzez email lub telefonicznie, zgłaszać ewentualne problemy i uwagi, a także śledzić postępy uczniów w nauce.

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Dyrekcja szkoły – kontakt telefoniczny: 14 6820147 (w godzinach 8.00-15.00).

Wierzę, że Państwo będziecie wspierali wysiłek uczniów związany ze znalezieniem się w nietypowej dla nas wszystkich sytuacji i wspólnie uda się nam ten trudny czas dobrze wykorzystać.

Dyrektor szkoły mgr Anna Brożyna