Podziękowanie dla Rodziców

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Święty Jan Paweł II

 

Podziękowanie dla Rodziców

 

Szanowni Państwo, proszę przyjąć serdeczne podziękowania za zaangażowanie, znakomitą atmosferę wspólnych działań na rzecz szkoły oraz za wspomaganie organizacji życia klasowego. Za aktywny udział w różnorodnych formach współpracy. Każdy najmniejszy gest pomocy był cennym darem dla naszej społeczności – tej zarówno klasowej, jak i szkolnej. Pragniemy Państwu podziękować za cztery lata nienagannej współpracy. Za to, że nie szczędząc swego prywatnego czasu, tak licznie uczestniczyliście w spotkaniach z wychowawcą. Dziękujemy za ciepłe słowa i oczywiście za słowa krytyki, które pozwoliły nam stać się jeszcze lepszymi wychowawcami i pedagogami oraz niewątpliwie przyczynią się do dalszej pracy nad kształtowaniem nas samych i dobrego oblicza szkoły.

Życzmy Państwu wszelkiej pomyślności, realizacji marzeń i wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz zadowolenia z osiągnięć dzieci.

 

Dyrekcja, Wychowawca i Nauczyciele

       Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim