Podziękowanie za udział w akcji „Szkoła pamięta”

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej za udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”, która ma na celu uczcić pamięć o bohaterach narodowych. Czujemy się dumni z wyróżnienia i zapewniamy, że nadal będziemy aktywnie działać na rzecz upamiętnienia ważnych postaci i wydarzeń.