Projekt „Akademia Umiejętności Eurocash”

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim, który m.in. kształci w zawodzie Technik handlowiec, a w ofercie posiada kierunek: Sprzedawca bierze udział we współpracy z Akademią Umiejętności Eurocash przy projekcie promocji zawodu Sprzedawcy, realizowanego pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego: Bliska współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami stanowi istotny element nowoczesnego kształcenia, odpowiadającego potrzebom współczesnej gospodarki. Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe powinna realizować to kształcenie w oparciu o współpracę z pracodawcami, a praktyczna nauka zawodu powinna odbywać się w jak największym wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku ma służyć stworzenie uczniom warunków do uzyskiwania dodatkowych umiejętności zawodowych, dodatkowych uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Akademia Umiejętności Eurocash od ponad 10 lat prowadzi największy w Polsce, kompleksowy program edukacyjno-szkoleniowy wspierający polskie niezależne sklepy detaliczne zrzeszone w sieciach franczyzowych i partnerskich Grupy Eurocash (sieci: abc, Euro Sklep, Gama, Groszek, Lewiatan, Delikatesy Centrum). W ramach 4 filarów Akademii przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą korzystać z bogatej oferty kursów e-learningowych zgromadzonych na nowoczesnej platformie edukacyjnej, praktycznych warsztatów szkoleniowych prowadzonych w całej Polsce, corocznego Kongresu Przedsiębiorców Polskiego Handlu oraz studiów podyplomowych prowadzonych we współpracy ze Szkołą Główną Handlową (SGH). Akademia jest ponadto jedyną instytucją szkoleniowo-edukacyjną w Polsce, która zapewnia tak szeroki dostęp do wiedzy o handlu detalicznym on-line i off-line, na różnych poziomach kompetencji i z każdego obszaru tematycznego dotyczącego funkcjonowania sklepu spożywczego.

Najwyższą jakość oferty edukacyjnej Akademii potwierdza międzynarodowy certyfikat ISO 29990:2010, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.30/00011/2020 oraz uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca” otrzymane decyzją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

W związku z utrzymującym się od dłuższego czasu deficytem sprzedawców na rynku pracy, Akademia od 2018 r., pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji, prowadzi działania na rzecz promocji zawodu sprzedawcy. W 2019 roku Akademia Umiejętności Eurocash przyłączyła się do inicjatywy Komisji Europejskiej i w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych przeprowadziła serię spotkań w całym kraju, które miały na celu przybliżenie uczniom szkół branżowych i techników zawodu sprzedawcy. Trenerzy Akademii, wykorzystując metody coachingowe, pomagali młodym ludziom odkryć ich własne zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności zawodowe. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się także, jakie perspektywy daje praca w handlu. Ta inicjatywa jest kontynuowana w 2020 r. w formie on-line.