XXXI Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej 2020/2021

XXXI Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej 2020/2021

„Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka”

Dnia 2 grudnia 2020r. odbył się etap szkolny XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanej w tym roku szkolnym przez Archidiecezje Poznańską.  Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka”. Jej adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Z naszej szkoły udział w Olimpiadzie wzięły trzy uczennice, które do pierwszego etapu miały za zadanie zapoznać się z podanymi fragmentami Pisma Świętego, z nauczaniem Kościoła zawartym w Katechizmie oraz z wybranymi fragmentami literatury dotyczącej godności ludzkiej.

Uczennice miały za zadanie wypełnić test zdalny. Warunkiem przejścia do etapu diecezjalnego było uzyskanie minimum połowy punktów (przy udziale co najmniej 6 osób ze szkoły).

Dwie uczennice naszej szkoły uzyskały wymaganą liczbę punktów. Do etapu diecezjalnego awansowała Gabriela Wałęga, z klasy III Technikum, która uzyskała najlepszy wynik.

Gratulujemy uczestnikom Olimpiady osiągnięcia dobrych wyników, a Gabrysi, która będzie reprezentować naszą szkołę życzymy dalszych sukcesów…