KONKURS PLASTYCZNY: „MOJE DEKORACJE BOŻONARODZENIOWE”!

W dniach od 1 grudnia do 12 grudnia 2020r. odbył się zorganizowany przez Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim konkurs plastyczny pt.: „Moje dekoracje bożonarodzeniowe”. Do udziału w nim zaprosiliśmy uczniów klas pierwszych naszej szkoły.

Głównymi celami konkursu było zachęcenie młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Pragnęliśmy także przyczynić się do rozwoju ich zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji w tym szczególnym czasie pandemii Covid-2019.

Na ręce organizatorów oddano prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie.

Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury w składzie: pani Paulina Czepiel, pani Magdalena Milas-Czapiga  zdecydowało się nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.

LAUREACI:

I miejsce: Filip Chłopek

  

I miejsce: Arkadiusz Pulak

II miejsce: Oliwia Mikuła z I T

III miejsce: Wiktoria Jarosz

III miejsce: Oliwia Cichoń