Olimpiada wiedzy w zakresie BHP w rolnictwie

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie wspólnie z Wojewódzką Komisją ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie zorganizowała Olimpiadę wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie wśród uczniów szkół rolniczych i szkół o podobnych kierunkach kształcenia.

Celem konkursu jest popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie wśród młodzieży naszego regionu, gdyż z  punktu widzenia ww. instytucji przynosi ona wymierne efekty w poprawie stanu bhp w rolnictwie.

W tym roku  konkurs został przeprowadzony na innych zasadach niż dotychczas. Młodzież ze szkół miała za zadanie wykonać prezentację, zawierającą maksymalnie 20 slajdów, pt. „Bhp w rolnictwie indywidualnym z uwzględnieniem zagrożeń związanych z  rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2”.

Z przeprowadzonych szkolnych eliminacji została wyłoniona praca uczennicy Gabrieli Wałęgi z  klasy 3 Technikum, która reprezentuje Zespół Szkół w konkursie na szczeblu wojewódzkim. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu.