Projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”

W  tym roku szkolnym, podobnie jak w latach poprzednich, uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”, realizowanym  pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Celem projektu jest kształtowanie świadomości młodego pokolenia na temat obowiązującego dziś systemu ubezpieczeń społecznych. To wiedza, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

            To już VII edycja projektu, w tym roku jednak w nieco zmienionej formie a mianowicie w trybie zdalnym. Na przełomie listopada i grudnia uczniowie klas technikum wzięli udział w lekcjach on-line, które zostały podzielone na cztery bloki tematyczne, z których uczniowie dowiedzieli  się:

  1. Jak działa polski system ubezpieczeń społecznych,
  2. Jakie są rodzaje świadczeń z ubezpieczeń,
  3. Od czego zależy wysokość emerytury, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  4. Jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy;

Efektem końcowym był udział w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Naszą szkołę w etapie szkolnym, który odbył się pod koniec grudnia, reprezentowały: Paulina Dyjak kl. III T, Aleksandra Czapiga kl II Tp, Oliwia Gibek kl. II Tp, Joanna Eliza Skrzyniarz kl. II Tp, oraz Wiktoria Nawój kl. II Tp. Uczennice w trybie on-line, na specjalnej platformie przygotowanej przez ZUS, rozwiązywały test składający się z 20 pytań. Do zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego zabrakło 2 pkt. naszemu zespołowi. ZUS przygotował jednak dla uczestników podziękowania, drobne gadżety oraz grę edukacyjną dla szkoły „Specjalista  ZUS”, w której  uczeń wciela się w pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wspina się po szczeblach kariery zawodowej. Uczniom biorącym udział w projekcie serdecznie dziękujemy i gratulujemy.