“Lekcje o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim.”

Wszystko, co nas otacza, jest przedmiotem lub podmiotem prawa. Młodzi ludzie coraz częściej spotykają się z różnymi problemami prawnymi. W ramach lekcji mogą dowiedzieć się, gdzie i jak szukać pomocy w spędzających im sen z powiek problemach prawnych.

Celem skutecznej realizacji postulatu budowania świadomości prawnej młodzieży powinno być przybliżenie problemów prawnych związanych z ich codziennością, z istnienia których często nie zdają sobie sprawy, dlatego też Ministerstwo Sprawiedliwości kontynuuje serię programów edukacyjnych kierowanych do osób młodych.

W miesiącu lutym 2021 roku uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim wzięli udział w kolejnych zajęciach pod nazwą “Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”.

Lekcje o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim to program edukacyjny, skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, w trakcie którego uczniowie dowiedzieli się m.in.: czym jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo prawne, jak i kto może z niej skorzystać, gdzie mieszczą się punkty, w których można uzyskać pomoc, kto może udzielić nam pomocy i w jakim zakresie? Oprócz zagadnień teoretycznych uczniowie wykonywali również ćwiczenia praktyczne, które z całą pewnością umożliwiły w pełni zrozumienie ww. tematyki.

Czas  realizacji  to 1 godzina lekcyjna, same zaś zajęcia zostały przeprowadzone przez wszystkich wychowawców naszej szkoły, którym dziękujemy za zaangażowanie.