Głosowanie w plebiscycie “Mój Katecheta – słucha, rozumie, towarzyszy”

Do 7 kwietnia trwa głosowanie w plebiscycie “Mój Katecheta – słucha, rozumie, towarzyszy”. Celem inicjatywy jest docenienie katechetów – osób świeckich, księży oraz sióstr i braci zakonnych – pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich, a także poszukiwanie autorytetów dla dzieci i młodzieży. Nominowanym w kategorii szkół ponadpodstawowych jest ks. Antoni Król. Zachęcamy wszystkich, do mobilizacji i oddania głosu poprzez wysłanie smsa: RDN.KTM.3 POD 72601.