Złote Szkoły NBP

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne. W ramach projektu, nasi handlowcy, 30 kwietnia mieli okazję spotkać się online z panią mecenas D. Rządzką-Urbanik z kancelarii prawnej w Krakowie, która przybliżyła młodzieży tematykę praw konsumenta. Systematyczny rozwój rynku e-commerce sprawia, że konsument często jest nieświadomy praw, jakie przysługują mu w związku z zakupami przez Internet. Pani mecenas w sposób przystępny i ciekawy wyjaśniła nam prawa przysługujące konsumentom.