Konkurs na przygotowanie prezentacji multimedialnej

Drodzy uczniowie,

            Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie na prezentację multimedialną pod nazwą : „Wartości odżywcze i lecznicze produktów pszczelich”. Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach realizacji  projektu ” Pszczelarstwo ekologiczne – moja i twoja przyszłość”, realizowanego we współpracy z Urzędem Gminy w Radomyślu Wielkim. Po przez przygotowanie pracy konkursowej, chcemy propagować zdrowe odżywiania oparte na produktach ekologicznych, oraz zachowania sprzyjające zdrowiu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.

Koordynatorki konkursu

Pluta Marta i Dragan Agnieszka

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy