DODATKOWE ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW

Nasza szkoła, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r., będzie od nowego roku szkolnego realizowała dodatkowe zajęcia, których celem będzie uzupełnienie braków powstałych podczas kształcenia na odległość, co w dalszej perspektywie pozwoli uczniom lepiej i skuteczniej przygotować się do egzaminów maturalnych.

Zajęcia będą organizowane w terminie od 2 września do 22  grudnia 2021 r.

Informację o ofercie zajęć dla każdej klasy przekazują wychowawcy klas.

Udział uczniów w zajęciach nie jest obowiązkowy – zajęcia są organizowane dla chętnych uczniów, przy czym grupa musi liczyć co najmniej 10 osób.

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczniowie składają pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w zajęciach wspomagających z jednego lub kilku przedmiotów.

Termin składania deklaracji – do 24 czerwca 2021r. (do Sekretariatu szkoły).

Złożenie deklaracji zobowiązuje ucznia do uczestnictwa w zajęciach.

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY DODATKOWYCH ZAJĘĆ!!!

 

Deklaracja uczestnictwa (POBIERZ TUTAJ)