Pszczoła w obiektywie

Wakacje już w pełni, my jednak nie zwalniamy tępa, a tym samym zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie pt. „Pszczoła w obiektywie”. Jest on kolejnym punktem realizowanego przez nas projektu „Pszczelarstwo ekologiczne – moja i twoja przyszłość”. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych prac i tego, jak was inspirują te małe, ale jakże pożyteczne owady. Najciekawsze fotografie zostaną nagrodzone. Zapraszamy do udziału w konkursie!

Co należy zrobić?

  • Wykonać zdjęcie przedstawiające pszczołę w ciekawym ujęciu.
  • Zdjęcie prosimy przesłać na adres: agadragan@interia.eu lub pluta82m@gmail.com do 15.09.2021r. W tytule należy wpisać „Pszczoła w obiektywie.” W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz klasę. Dla chętnych w treści maila można napisać krótkie uzasadnienie, wyjaśnienie, czym was ten pożyteczny owad zainspirował, aby zrobić takie właśnie ujęcia.
  • Do przesłanego zdjęcia należy dołączyć oświadczenie autora – zgoda na wykorzystanie fotografii, w przypadku ucznia niepełnoletniego taką zgodę podpisuje rodzic / opiekun prawny.
  • Oświadczenie autora należy wydrukować, podpisać, a następnie przesłać scan lub zdjęcie oświadczenia wykonane telefonem.

Warunki udziału w konkursie:

  • Udział w konkursie jest dobrowolny.
  • Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie.
  • Uczestnik zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do wysłanego zdjęcia, nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz nie narusza dóbr osobistych osób.
  • Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook) Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim.

 

Oświadczenie autora