„BYŁ TAKI WRZESIEŃ”

Dnia 1 września 2021 roku uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim spokojnie i radośnie rozpoczęli nowy rok szkolny.

Ale  był taki wrzesień, kiedy klasy nie doczekały się uczniów. Tego dnia zamiast pierwszego dzwonka w szkole Polacy usłyszeli świst bomb. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, hitlerowskie Niemcy zaatakowały granice Polski. W tym roku mija 82 rocznica wybuchu II wojny światowej, najtragiczniejszego wydarzenia XX wieku. Każda wojna była i jest dramatem człowieka, ale ta druga była niewyobrażalnym doświadczeniem świata i ludzkości na co wskazuje bilans strat. Dramat II wojny światowej nie jest tylko doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Ponieśliśmy wielkie ofiary. Pamiętać o nich będziemy, ponieważ rozumiemy, że naród, który zapomni swą przeszłość, skazany jest na bolesne doznania.

Adam Asnyk – Do młodych

Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg…
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia
I większym staje się Bóg!

Każda epoka ma swoje cele
I zapomina o wczorajszych snach…
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnieście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

Społeczność szkolna Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim pamięta i czci bohaterów II wojny światowej. Co roku we wrześniu przygotowuje gazetkę okolicznościową, porządkuje Cmentarz Żołnierski w Radomyślu Wielkim oraz odwiedza grób Prałata Kazimierza Zająca – więźnia obozu w Oświęcimiu. Ważne jest bowiem  kultywowanie pamięci o wojnie i sposób informowania młodego pokolenia na temat jej najważniejszych wydarzeń i skutków. Stosunek do tych kwestii tworzy społeczną atmosferę kształtowania się świadomości polskiej młodzieży, jej oceny dziejów Ojczyzny, przeszłości i przyszłości Polski. To wszystko wpływa na charakter i warunki kształtowania postaw patriotycznych  młodzieży.