Warsztaty „Znajdź pomysł na siebie”

Nasza szkoła nieustannie współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami, w tym z uczelniami wyższymi biorąc udział m. in. w projektach edukacyjnych. Już od najbliższego poniedziałku nasi uczniowie będą uczestniczyli w bezpłatnych warsztatach graficznych i multimedialnych prowadzonych przez wykładowców Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji uczniów, które odpowiadają potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Po zrealizowaniu wybranego szkolenia, młode osoby będą mogły zacząć rozwijać kompetencje miękkie. Zadanie „Znajdź pomysł na siebie” umożliwia wybór jednej z pięciu propozycji tematycznych: „Orientacja na karierę” „Kreatywność w pracy” „Kreatywny lider” „Stres przyjaciel czy wróg” „Czas na karierę – zdecyduj dobrze o swojej przyszłości”. Udział w projekcie kończy się uzyskaniem certyfikatu.