DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

„Zacną rzeczą jest uczyć,

lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”

Mark Twain

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Powołana została przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto całej społeczności szkolnej: nauczycieli, pracowników oraz uczniów. Przypomina o wyjątkowym posłannictwie nauczycieli, których działania pomagają uczniom odkrywać i rozwijać swoje zdolności, pasje i zainteresowania. Jest okazją do podkreślenia roli nauczycieli w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia.

Drodzy nauczyciele i pracownicy!

To dzięki Waszej pracy nasza szkoła jest wyjątkowa i panuje w niej niepowtarzalna atmosfera – wzajemnego szacunku, zaufania i serdeczności. Atmosfera, dzięki której my – uczniowie – każdego dnia z chęcią i przyjemnością przychodzimy do szkoły. Wszyscy mogą liczyć na wzajemną pomoc i wsparcie. Dziękujemy nauczycielom za to, że są twórczy, kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki realizacji programów edukacyjnych i projektów, mamy szansę poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, rozwijać pasje i uzdolnienia. Z tej okazji życzymy Państwu, aby podejmowane każdego dnia wyzwania przynosiły zawodowe spełnienie, aby przekazywane przez Was wartości przyczyniały się do rozwoju młodzieży, a Wam dawały wiele satysfakcji. W życiu osobistym życzymy przede wszystkim dużo radości i uśmiechu, zdrowia, zadowolenia i optymizmu.

Koleżanki i koledzy!

Być uczniem Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim to nie tylko przynależność do konkretnej społeczności szkolnej. To także być spadkobiercą określonych wartości: szacunku, tolerancji, wzajemnej życzliwości i zrozumienia. Patrzcie na naszą szkołę jako na miejsce otwierające Wam jasne perspektywy na przyszłość. Podejmujcie codziennie właściwe decyzje, kierujcie się w życiu marzeniami, wyznaczajcie sobie cele i dążcie do ich realizacji każdego dnia.

Wszystkim życzymy radości, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, spełnienia marzeń i satysfakcji z podejmowanych działań!

 SAMORZĄD SZKOLNY