ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ W RADOMYŚLU WIELKIM 2021

„Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka jest też wielkim obowiązkiem” Święty Jan Paweł II.

Wszyscy mamy jeden wspólny dom, w którym żyjemy – Polskę. 11 listopada 1918 roku to symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez 123 lata Polacy żyli w niewoli, ale nigdy nie pogodzili się z utratą Ojczyzny. Polska nadal istniała w sercach Polaków. Okres zaborów był dla Polaków prawdziwą lekcją patriotyzmu. W tym czasie nieodłącznym towarzyszem ich walki o Polskę była muzyka. Montażem słowno-muzycznym przygotowanym z okazji rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości pragniemy przyczynić się do pielęgnowania patriotyzmu. Mamy nadzieję, że przedstawione  podczas akademii pieśni patriotyczne, które nasi przodkowie śpiewali w chwilach narodowych triumfów, jak również w momentach tragicznych pozwolą przypomnieć czasy ważnych wydarzeń z historii Polski. 10 listopada nasza szkoła wzięła również udział w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Z uwagi na trwający stan epidemii  odśpiewanie hymnu odbyło się w mniejszych grupach/klasach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Patriotyzm jest postawą poszanowania i umiłowania Ojczyzny, przywiązania do elementów kultury narodowej i dziedzictwa narodowego. To postawa życiowa, która Ojczyznę traktuje jako jedną z najwyższych wartości człowieka. To także umiłowanie historii, tradycji, języka oraz polskich symboli narodowych. Dlatego z tego miejsca zachęcamy Was wszystkich w to jakże wyjątkowe i ważne dla nas Polaków święto do wywieszenia flagi na Waszych domach.  Współcześnie coraz większego znaczenia nabiera również patriotyzm lokalny, czyli darzenie szczególnym szacunkiem „małej ojczyzny”: regionu, miasta, miejscowości. Wyrazem szacunku dla  „małej ojczyzny”, jaką dla nas jest gmina Radomyśl Wielki, niech będzie udział w obchodach 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada. Tegoroczne obchody odbędą się    w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim oraz na rynku pod Pomnikiem Polskich Sił Powietrznych walczących na zachodzie oraz Orła Wolności.