Kształcimy się zawodowo – nowe umiejętności fryzjerek.

Uczennice Szkoły Branżowej w zawodzie fryzjer w naszej szkole, ucząc się zwodu, mają szansę łączenia teorii z praktyką. Taką możliwość daje dobrze wyposażona  szkolna pracownia fryzjerska. Umiejętności wykonywania poszczególnych zabiegów fryzjerskich naszych uczennic, podkreślają ich zdolności i talent w zakresie stylizacji i fryzjerstwa. Świadczą także o fachowych kompetencjach ich opiekunów w salonach fryzjerskich i dużym doświadczeniu i zaangażowaniu nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkole. Młodzież Szkół Podstawowych z terenu Gminy Radomyśl Wielki o uzdolnieniach artystycznych zachęcamy do wyboru Szkoły Branżowej w Zespole Szkół w celu zdobycia ciekawego zawodu i ukształtowania kreatywnej osobowości.