80. rocznica powstania Armii Krajowej

„Kształcenie i wychowanie patriotyczne służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę powstania Armii Krajowej – najsilniejszej i najlepiej zorganizowanej podziemnej armii europejskiej II wojny światowej. Po agresji niemieckiej i sowieckiej we wrześniu 1939 roku życie państwa zeszło do konspiracji. Rząd polski działający na uchodźstwie kontynuował działalność władz państwowych z lat 1918-1939. W podziemiu odtworzono struktury władzy cywilnej oraz siłę zbrojną. Na mocy rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Była największą organizacją zbrojną na świecie, Wojskiem Polskim w konspiracji. W najtrudniejszych chwilach II wojny światowej dawała Polakom nadzieję, podtrzymywała na duchu. Pamiętając o tych wydarzeniach naszej historii, młodzież Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim uhonorowała żołnierzy AK i zapaliła znicze w miejscu ich spoczynku w Zasowie. Zbiorowa mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym. Zostali w niej pochowani członkowie ruchu oporu rozstrzelani podczas pacyfikacji 24 lipca 1943 roku we wsi Róża (Bielawa Józef, Erazmus Edward, Erazmus Jan, Trojak Aniela, Trojak Jan – żołnierze AK oraz Kosecka Natalia, Krzystyniak Jan, Niedbalec Józef – żołnierze GL).

„CZEŚĆ I CHWAŁA BOJOWNIKOM O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ”