Zajęcia praktyczne – technik handlowiec

Nasi uczniowie zagadnienia teoretyczne, zdobywane podczas zajęć lekcyjnych, wykorzystują podczas ćwiczeń praktycznych. W dniu dzisiejszym handlowcy z klasy 3TP, podczas zajęć z marketingu, wybrali się do okolicznych sklepów, aby w ramach omawiania zagadnień związanych ze strategiami promocji oraz wpływem zmian cen na zachowania konsumentów przyjrzeć się tym zjawiskom od strony praktycznej. Dzięki uprzejmości właścicieli @kafaczzarogiem mogliśmy uzyskać cenne informacje na temat kształtowania się cen produktów, szybkości ich zmian a także sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w czasach utrzymującej się inflacji. Dziękujemy za poświęcony czas.