„Komputer dla najlepszego”

Gala „Komputer Dla Najlepszego” to coroczne podsumowanie roku szkolnego przez samorząd powiatu mieleckiego. Tradycyjnie w czerwcu nagrodzono najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu. Wśród nominowanych do tej prestiżowej nagrody znalazła się absolwentka naszej szkoły, Gabriela Wałęga, która w tym roku ukończyła klasę IV Technikum. Gabriela jest uczennicą bardzo uzdolnioną, zwłaszcza w dziedzinach związanych z jej zawodem – technikiem handlowcem. Za wysokie wyniki w nauce została dwukrotnie wyróżniona Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Zawsze rzetelnie i sumiennie podchodzi do powierzonych jej zadań i obowiązków. Gabriela było mocno zaangażowana w działania o charakterze charytatywnym na rzecz różnych instytucji i inicjatyw społecznych. Swoją pracą, wsparciem i empatią udzielała się w działaniach Samorządu Szklonego.

Gratulujemy jej wyróżnienia i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły!