Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Zasad demokracji należy uczyć od najmłodszych lat.  Dobrym przykładem realizacji postaw obywatelskich są wybory do Samorządu Uczniowskiego. Aby pokazać uczniom, że ich głos ma znaczenie na początku września zgłosiliśmy szkołę do udziału w ogólnopolskiej akcji organizowanej corocznie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „Samorządy Mają Głos 2022”.  W dniu 29.09.2022 w ramach tej akcji uczniowie naszej szkoły mogli wybrać Samorząd Uczniowski. Spośród kandydatów z poszczególnych klas, wyłoniono osoby, które zdaniem uczniów, najlepiej będą ich reprezentować i mają pełne głowy pomysłów na wszelakie działania zmierzające do urozmaicenia szkolnej  rzeczywistości.

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 został:

Tomasz Magdziarz z klasy 4TG -zdobywając 93 głosy.

Zastępcą przewodniczącego została:

Emilia Dudek z 2T- zdobywając 32 głosy.

Sekretarzem:

Oliwia Gibek z klasy 4TP- zdobywając 26 głosów.

 

Informujemy również, że funkcję pomocniczą w Samorządzie Uczniowskim pełnić będą:

Patryk Giża z klasy 1T

Mateusz Knot z klasy 1T.

Wybranym przedstawicielom życzymy powodzenia, sukcesów oraz niegasnącej chęci do działania!