Kształcimy się zawodowo

W ramach zajęć z przedmiotu pracownia sprzedaży towarów w dniu 28.10.2022 uczniowie klasy 2 w zawodzie technik handlowiec przygotowali kompozycje wystaw sklepowych. Na pierwszym zdjęciu wystawa towarowo-dekoracyjna w sklepie kosmetycznym w sezonie jesiennym, na drugim wystawa towarowo-dekoracyjna w sklepie spożywczym w sezonie zimowym. Kompozycje zostały przygotowane według zasad poznanych na lekcjach. Takie ćwiczenia to doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych na egzaminie zawodowym.