Uczestniczymy w II Edycji Dnia Edukacji Finansowej

W dniu 15.11.2022 odbył się w Warszawie Dzień Edukacji Finansowej, współorganizatorem którego była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów oraz Centrum GovTech Polska. Uczniowie naszej szkoły (kl. 3 branżowa oraz 2 technikum handlowego) mieli możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu poprzez transmisję on-line na żywo prosto z Warszawy.

Podczas całego dnia odbyły się liczne warsztaty i wykłady dotyczące zagadnień związanych z inwestowaniem, ale także szerzej – z zarządzaniem finansami osobistymi, kształtowaniem postaw przedsiębiorczych, czy cyberbezpieczeństwem. Uwagę poświęcono również zagadnieniom związanym z psychologią inwestowania, a także problematyce podejmowania rozmów z młodzieżą i dziećmi o finansach.

Nasi uczniowie uczestniczyli w Debacie eksperckiej pt. „Rola i perspektywy edukacji finansowej w dobie recesji” oraz prezentacji raportu „Inflacja i stopy procentowe oczami polskiego konsumenta”. Następnie klasa 2 technikum wzięła udział w Module dla początkujących i przyszłych inwestorów – Jak świadomie inwestować na giełdzie?, w ramach którego uczestniczyli w trzech wykładach prowadzonych przez ekspertów:

– Pierwsze kroki inwestora na GPW – o czym powinieneś wiedzieć i co nowego możemy Ci zaproponować.

– Psychologia inwestora – klucz do sukcesu!

– ETF – efektywne narzędzie inwestycyjne.

Dzień Edukacji Finansowej jest realizowany w ramach kampanii World Investor Week (WIW). Światowy Tydzień Inwestora jest kampanią o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych. Uczestniczyło w nim wiele osobistości, ekspertów, prelegentów ze świata finansów, edukacji i ekonomii. Wydarzenie poprowadziła znana dziennikarka ekonomiczna Agnieszka Zaręba. Dziękujemy uczniom za udział w wydarzeniu mamy nadzieję, że będą wśród nich przyszli inwestorzy!!!