Dyrektor

 

 

Podczas nieobecności Dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim funkcję p.o. Dyrektora sprawuje: 

mgr Anna Brożyna

W sprawach dotyczących uczniów p.o Dyrektora jest dostępna dla rodziców codziennie w godzinach od 7.45 do 15.30.

 

 

Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim pełni :

mgr inż. Stanisław Pryga

Dyrektor Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim 

W sprawach dotyczących uczniów Dyrektor jest dostępny dla rodziców codziennie w godzinach od 7.45 do 15.30.