Dyrekcja

Pan mgr inż. Stanisław Pryga

Dyrektor Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim 

W sprawach dotyczących uczniów Dyrektor jest dostępny dla Rodziców codziennie w godzinach od 7.45 do 15.30.