Dyrektor

 

 

Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim sprawuje :

mgr Anna Brożyna

W sprawach dotyczących uczniów p. Dyrektor jest dostępna dla rodziców codziennie w godzinach od 7.45 do 15.30.