Kadra

Kadra pedagogiczna w Zespole Szkół 

Kadrę Zespołu Szkół tworzy grono wyspecjalizowanych nauczycieli. Jest to zespół kreatywnych, chętnych do współpracy z uczniami i rodzicami pedagogów. Przez lata praktyki nasi nauczyciele wypracowali takie metody nauczania, które przynoszą najlepsze rezultaty, gwarantują wysoką jakość kształcenia uczniów, a także osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku na egzaminie maturalnym oraz zawodowym.

mgr inż. Stanisław Pryga

Dyrektor Zespołu Szkół, mechaniczne przedmioty zawodowe

mgr Anna Brożyna

p. o. dyrektora, Język polski

ks. mgr lic. Marcin Babiński

Religia

mgr inż. Janusz Cichoń

przedmioty zawodowe – Operator obr. skr.

mgr Marzena Cichoń

Geografia

mgr Agnieszka Dragan

ekonomiczne przedmioty zawodowe

inż. Piotr Kościelny

przedmioty zawodowe – Operator obr. skr.

mgr inż. Tomasz Krukowski

informatyczne przedmioty zawodowe, Informatyka

inż. Łukasz Krukowski

ekonomiczne przedmioty zawodowe

mgr Władysław Makosiej

przedmioty zawodowe informatyczne


mgr inż. Marta Pluta
przedmioty zawodowe – Cukiernik, Wędliniarz

 

mgr Teresa Szczepańska

przedmioty zawodowe – Fryzjer

mgr Monika Szocik

Historia, WOS

mgr Paulina Szocik

Biologia, WDŻ

mgr Beata Szpakowska- Machniak

Język angielski

mgr Dariusz Wolak

WF, EDB 

mgr Stanisława Żmuda

Matematyka, Fizyka