Kadra

Kadra pedagogiczna w Zespole Szkół 

Kadrę Zespołu Szkół tworzy grono wyspecjalizowanych nauczycieli. Jest to zespół kreatywnych, chętnych do współpracy z uczniami i rodzicami pedagogów. Przez lata praktyki nasi nauczyciele wypracowali takie metody nauczania, które przynoszą najlepsze rezultaty, gwarantują wysoką jakość kształcenia uczniów, a także osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku na egzaminie maturalnym oraz zawodowym.

 

mgr inż. Stanisław Pryga

Dyrektor Zespołu Szkół, mechaniczne przedmioty zawodowe

ks. mgr lic. Marcin Babiński

Religia

mgr inż. Łukasz Baran

informatyczne przedmioty zawodowe, Informatyka

mgr Anna Brożyna

Język polski

mgr Marzena Cichoń

Geografia

mgr Agnieszka Dragan

ekonomiczne przedmioty zawodowe

mgr Jolanta Drzewiecka

Matematyka, Chemia

mgr Katarzyna Gorzelany

Język niemiecki

mgr inż. Tomasz Krukowski

informatyczne, techniczne przedmioty zawodowe, Informatyka

mgr inż. Marta Pluta

przedmioty zawodowe – Cukiernik, Wędliniarz

mgr Teresa Szczepańska

przedmioty zawodowe – Fryzjer

mgr Monika Szocik

Historia, WOS

mgr Paulina Szocik

Biologia, WDŻ

 

mgr Beata Szpakowska-Machniak

Język angielski

                           mgr Dariusz Wolak

                                       WF, EDB

mgr Stanisława Żmuda

Matematyka, Fizyka