Kadra

Kadra pedagogiczna w Zespole Szkół 

Kadrę Zespołu Szkół tworzy grono wyspecjalizowanych nauczycieli. Jest to zespół kreatywnych, chętnych do współpracy z uczniami i rodzicami pedagogów. Przez lata praktyki nasi nauczyciele wypracowali takie metody nauczania, które przynoszą najlepsze rezultaty, gwarantują wysoką jakość kształcenia uczniów, a także osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku na egzaminie maturalnym oraz zawodowym.

 

mgr inż. Stanisław Pryga

Dyrektor Zespołu Szkół, mechaniczne przedmioty zawodowe

mgr Anna Brożyna

p. o. dyrektora, Język polski

ks. mgr lic. Marcin Babiński

Religia

mgr Marzena Cichoń

Geografia

mgr Agnieszka Dragan

ekonomiczne przedmioty zawodowe

inż. Piotr Kościelny

mechaniczne przedmioty zawodowe 

mgr inż. Tomasz Krukowski

mechaniczne, informatyczne przedmioty zawodowe, Informatyka

inż. Łukasz Krukowski

ekonomiczne przedmioty zawodowe

mgr Władysław Makosiej

informatyczne przedmioty zawodowe, Fizyka

mgr inż. Marta Pluta

gastronomiczne przedmioty zawodowe

mgr Teresa Szczepańska

przedmioty zawodowe – Fryzjer

mgr Monika Szocik

Historia, WOS

mgr Paulina Szocik

Biologia, WDŻ

mgr Beata Szpakowska- Machniak

Język angielski

mgr Dariusz Wolak

WF, EDB 

mgr Stanisława Żmuda

Matematyka, Fizyka