Kadra

Kadra pedagogiczna w Zespole Szkół 

Kadrę Zespołu Szkół tworzy grono wyspecjalizowanych nauczycieli. Jest to zespół kreatywnych, chętnych do współpracy z uczniami i rodzicami pedagogów. Przez lata praktyki nasi nauczyciele wypracowali takie metody nauczania, które przynoszą najlepsze rezultaty, gwarantują wysoką jakość kształcenia uczniów, a także osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku na egzaminie maturalnym oraz zawodowym.

 

 • mgr Anna Brożyna – Dyrektor Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim, j.polski
 • mgr Janusz Cichoń – matematyka, mechaniczne przedmioty zawodowe
 • mgr Marzena Cichoń – geografia
 • mgr Paulina Czepiel – biologia, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Agnieszka Dragan – handlowe przedmioty zawodowe
 • Ks. mgr Antoni Król – religia
 • mgr inż. Łukasz Krukowski – informatyka, handlowe przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Tomasz Krukowski – informatyczne przedmioty zawodowe
 • mgr Władysław Makosiej –  informatyczne przedmioty zawodowe
 • mgr Magdalena Milas-Czapiga –  j.polski, plastyka
 • inż. Jerzy Nagaś – mechaniczne przedmioty zawodowe
 • mgr inż. Marta Pluta – gastronomiczne, handlowe przedmioty zawodowe
 • mgr Lidia Skowron – handlowe przedmioty zawodowe
 • lic. Mateusz Sołtyk – wychowanie fizyczne
 • mgr Teresa Szczepańska – fryzjerskie przedmioty zawodowe
 • mgr Monika Szocik – historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
 • mgr Brygida Szot – język niemiecki
 • mgr Beata Szpakowska-Machniak – język angielski, język angielski zawodowy
 • inż. Przemysław Tryba – informatyczne przedmioty zawodowe
 • mgr Dariusz Wolak – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Stanisława Żmuda – matematyka, fizyka