RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Adam Ziemiński

Kontakt pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl