Zagraniczne praktyki zawodowe w ramach projektu „Erasmus plus”

Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim

ogłasza nabór

na zagraniczne praktyki zawodowe

Trzecia edycja programu Erasmus plus  w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim –   przepustką do sukcesu zawodowego techników handlowców i techników informatyków”,

realizowanego w ramach projektu  Erasmus plus (sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Konkurs 2018)

 

Projekt skierowany jest do uczniów klasy II i III  Technikum w zawodach: technik informatyk i technik handlowiec i zakłada 28 dniowy wyjazd uczniów na zagraniczny staż do Austrii i do Niemiec.

Terminy mobilności:  26. 01. 2019 Niemcy

11.01. 2019 Austria

Każda osoba przed zgłoszeniem chęci udziału w projekcie jest zobowiązana do zapoznania się z „Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w  Projekcie”, dostępnym na szkolnej stronie internetowej.

Warunkiem zgłoszenia chęci przystąpienia do projektu jest wypełnienie i złożenie w terminie do 05. 10. 2018 do Pani Beaty Szpakowskiej następujących dokumentów:

  1. formularza zgłoszeniowego (załącznik 1)
  2. oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych (załącznik 2):
  3. oświadczenie ucznia o przystąpieniu do projektu (załącznik 3):
  4. oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia stażu (po zakwalifikowaniu do wyjazdu) (załącznik 4);

Formularze dokumentów należy pobrać ze szkolnej strony internetowej: www.zsradomysl.pl

Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1,2,3)

Ogłoszenie o rekrutacji

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie