Msza w intencji zmarłych nauczycieli i uczniów

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…”

Tradycją społeczności Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim są tzw. Zaduszki Radomyskie. Co roku, tuż po Wszystkich Świętych, odbywa się uroczystość, której celem jest uczczenie pamięci zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i uczniów Zespołu Szkół. W Radomyślu Wielkim. W tym roku spotkanie odbyło się w kaplicy cmentarnej w Radomyślu Wielkim. Wspominki i Msza Święta zgromadziły nie tylko uczniów i nauczycieli szkoły, ale także emerytowanych nauczycieli, rodziny zmarłych oraz mieszkańców miasta. Uczniowie klasy
II Technikum, pod kierunkiem księdza Marcina Babińskiego, przygotowali montaż, w którym przypomnieli sylwetki tych, których nie ma już wśród nas. Wzruszającymi słowami poetów zwrócili uwagę na ich wieloletnią pracę, trud i poświęcenie dla szkoły i społeczności radomyskiej. Następnie wszyscy uczestniczyli we Mszy świętej, którą celebrował ksiądz katecheta. Ze skupieniem wysłuchali wzruszającego kazania, w którym ksiądz Marcin podkreślał obowiązki żyjących wobec zmarłych, a przede wszystkim kontynuowanie rozpoczętej przez nich działalności na rzecz Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim. Ksiądz katecheta podkreślał, że jesteśmy jedną społecznością szkoły i wspólnie powinniśmy dbać o jej dobre imię. Jest to naszą powinnością i jednocześnie świadczy o pamięci o zmarłych oraz patriotycznym obowiązku wobec naszej „małej ojczyzny”.

Słowa podziękowania należą się wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tegorocznych „Zaduszków Radomyskich”: księdzu Marcinowi Babińskiemu za odprawioną Mszę Świętą, wygłoszenie homilii i merytoryczną opiekę na młodzieżą przygotowującą uroczystość; uczniom klasy II za włożony trud i poświęcony czas w opracowaniu wspomnień o zmarłych; wszystkim, którzy swoją obecnością i modlitwą włączyli się w tę uroczystość.