Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dnia 19 grudnia br. w w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Marzena Olejarz  uczennica klasy IV Technikum odebrała z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom (szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości), którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Marzenie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na egzaminach zarówno zawodowym jak i maturalnym.