II miejsce w Finale Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

W dniu 25 kwietnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu odbył się Finał Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Celem organizowanych zawodów jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej naszego społeczeństwa i działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inspirowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli do pracy na rzecz bezpieczeństwa, przygotowanie do uprawiania sportów motorowych i samochodowych, popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Turniej składał się części teoretycznej sprawdzającej poziom wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, oraz części praktycznej w której uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i jazdy motorowerem. Drużyna w składzie: Eryk Dykas (III ZSZ), Kamil Kilian (III ZSZ), Mateusz Ryczek (II T) zajęła drugie miejsce. Uczniowie odebrali nagrody z rąk pana Dawida Uzara z WORD w Tarnobrzegu, pana Dyrektora Kazimierza Śpiewaka z ZS CKR w Rzemieniu, prezesa Automobilklubu Mieleckiego Grzegorza Stryjskiego, pana Dariusza Kalickiego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu pamiątkowe puchary, dyplomy, koszulki i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy uczniom sukcesu i liczymy że będą wzorem do naśladowania w ruchu drogowym.

Fot. automobilklub.mielec.pl

Fot. zsckr.rzemien.eu