Erasmus+ kursy przygotowawcze

W związku ze zbliżającym się terminem wyjazdu na zagraniczne staże zawodowe do Austrii i do Niemiec  w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim trwają intensywne przygotowania uczniów do planowanego na przełomie stycznia i lutego pobytu młodzieży za granicą.

Aby sprostać stawianym wymaganiom, szybko dostosować się do nowych warunków i otrzymać wysokie oceny od austriackich i niemieckich przedsiębiorców, przed wyjazdem na staż uczniowie wezmą udział w kursach przygotowawczych, które pomogą im w nabyciu wiedzy i kwalifikacji potrzebnych w czasie odbywania stażu. Grupa stażystów odbędzie serię spotkań przygotowujących do pobytu na stażu o charakterze dydaktycznym, organizacyjnym, pedagogicznym, kulturowym oraz językowym. W ramach przygotowania kulturowego i europejskiego odbędą się spotkania ze stażystami, podczas których poruszana będzie tematyka różnic organizacyjnych, mentalnościowych jak i socjologicznych między Polską a Austrią  oraz  Polską a Niemcami ze szczególnym naciskiem na organizację pracy i stanowiska pracy w miejscu odbywania stażu.

Uczestnicy projektu zostaną przeszkoleni również  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach oraz pomocy przedmedycznej. Uczniowie dowiedzą się na podstawie przygotowanych przez nauczycieli materiałów o przyzwyczajeniach żywieniowych w Austrii  i w Niemczech po to aby szybciej i łatwiej przystosować się do praktyki i pracy firmach partnera.