POWIATOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY 2019

25 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół CKR w Rzemieniu odbył się Powiatowy Turniej Motoryzacyjny. Celem organizowanych zawodów jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej naszego społeczeństwa i działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Inspirowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli do pracy na rzecz bezpieczeństwa, przygotowanie do uprawiania sportów motorowych i samochodowych, popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Turniej Motoryzacyjny obejmował konkurencje teoretyczne z przepisów ruchu drogowego, test skrzyżowań, test z historii motoryzacji oraz konkurencje praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i jazdy motorowerem. Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim w turnieju uczestniczy już od wielu lat z sukcesami. Tym bardziej cieszy zdobycie przez naszych uczniów: Mateusza Ryczka, Tomasza Dykasa i Kamila Jarosza I miejsca!!! Teraz przed nimi etap wojewódzki, na którym mamy nadzieje zdobędą również wysoki wynik i miejsce na podium. Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy również Panu Dariuszowi Wolakowi za przygotowanie i opiekę.