Finał XXI edycji Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie indywidualnym.

W dniu 22 listopada 2019 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyła się XXI edycja Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie indywidualnym dla uczniów szkół rolniczych.Nad sprawnym i zgodnym z regulaminem przebiegiem finału wojewódzkiego konkursu kontrolę sprawowała Komisja Konkursowa.Uczestnicy finału wojewódzkiego odpowiadali na pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach indywidualnych i wybranych zagadnień związanych z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa. Naszą szkołę reprezentował Dawid Chmiel z IV klasy Technikum. Opiekunem był p. Łukasz Krukowski.